A nova draga «Almirante Carmona» 
A cábrea flutuante 

Cábrea flutuante: espécie de guindaste instalado em barco, ou outro dispositivo flutuante, para embarcar e desembarcar cargas. É utilizada para embarcar ou desembarcar grandes pesos sem necessidade de atracar o navio ao cais.
Extraído de BGC, XXVI –311, 1951.