Extraído de «BPMT», XIV – 46 de 16 de Novembro de 1868, p. 211