Extraído de «BPMT», XXXV-33 de 15 de Agosto de 1889, p. 242