Extraído de “TSYK”, I-8 de 26 de Novembro de 1863, p. 30