Extraído de «TSYK», III -6 de 9 de Novembro de 1865, p. 24