Extraído de «Boletim da Sociedade Luso-Africana do Rio de Janeiro», n.º 2 de Maio de 1932, p. 80

Baía de Praia Grande e terrenos conquistados ao mar
1932