Macau sã divera têm su chiste;
Têm ora, quele bom pandegá,
Têm ora, vêm co estória triste,
Fazê nôs cucús, sentá churá.

Gente bom co grándi coraçam,
Sã nosso Macau têm quelê tanto;
Nhum mau, capaz rasteja na chám
Ramendá cobra, tamêm têm quánto.

Cobra virá ficá camaliám
Sã têm, pa mal di nosso pecado;
Quelóra nôs andá, vizá chám,
Cobra na arvre ta pindurado.

Desenho de Leonel Barros

Má-língu co má-língu juntá,
Sã língu co língu ta dá nó;
Tagaláng qui ilôtro cortá,
Lô cai fino-fino, fica pó.

Têm gente bom, têm cachorro-china,
Atirá pedra, iscondê mám …
Quelóra nôs ta dobrá esquina,
Cachôro fuzí, rabo na chám.

Têm nhum campiám pa fazê intriga,
Más capaz qui nhónha aringuéra;
Botá mascra, vendê su cantiga,
Balí bêço, papiá babuzéra.
…………………………………………..…………continua.

José dos Santos Ferreira
Qui-Nova Chencho, 1973 (1)

(1) Ver anterior referência em:
https://nenotavaiconta.wordpress.com/2016/12/13/lingu-maquista-dos-filo-filo-di-macau/