Natal vai, vêm ano-nôvo,
Pauchông sã tê-qui quimá.
Nôvo-nôvo, pám-co-ôvo,
Sórti sã lô isperá
 
Quim alegrá, quim churá,
Lembrá pai-mai, máno-máno,
Qui nádi más festezá
Intrada do nôvo ano.
 
Vida sã assim, j´olá?
Non-pôde sômente têm,
Ancusa pa alegrá:
Tristéza têm ora vêm.

Nôsso Macau do otróra,
Qui sã terra pa ficá;
Tudo gente vêm di fora,
Nádi más Macau largá.

                     ….continua
José dos Santos Ferreira (1)

<(1) Versos de “Macau di Tempo Antigo” in FERREIRA, José dos Santos – Qui-Nova Chencho. 1973.